facebook twitter

Sislioba Kalesi

Sislioba Köyü, Bulgaristan sınırında ama sahilde değil de kıyıdan yaklaşık 10 km içerde daracık bir vadiye yerleşmiştir. Günümüzde nüfusu giderek azalan Sislioba muhtemelen yakın zamanda tarihe kavuşacak. Sürdürülen ‘kalkınmada verimlilik projeleri’ ise insanları yüzlerce yıl yaşadıkları yurtlarından ederek, sosyal yönleri nedeniyle, hep zayıf ve verimsiz kalmaya mahkûm bırakacak.

Sislioba’ya yukarıdan bakan bir tepenin üstünde, ormana karışıp kendini öylesine gizleyen bir kalesi vardır ki, sormayın. Muhtemelen Bizans döneminde yapılan kalenin benzerlerinin Edirne’nin Meriç kıyılarından İğneada’ya kadar uzandığı, her kalenin bir kervanın günlük yürüme mesafesi kadar aralıklı olarak uygun hakim tepelere inşa edildiği söylenmekte. İğneada Limanı inşaatı sırasında deniz kıyısındaki tepenin üstünde bulunan son kalenin yıkılıp, sökülüp liman mendireğine karıştırıldığı, bilinen acı gerçeklerden.

Meriç Deltası’ndan nehre girip, kıyıdan yardım alarak Edirne’ye kadar gelen küçük yük tekneleri, burada yüklerini teknelerden indirip hayvanlara yükleyerek, kervanlar kurup kalelerin güvencesinde Ege’nin mallarını Karadeniz’e taşıyorlarmış. Sislioba Kalesi, taşlarının dilini okuyacak bilgiye sahip olanları hasretle bekliyor. Bizler de merakla bekliyoruz, anlatılanların gerçekliğine inanmayı istiyoruz.