facebook twitter

Coğrafi Konum

İstanbul Boğazı’nın batısından itibaren çok küçük yükseltilerle başlayarak Çatalca’da 400 m. rakıma ulaşan ve kuzey batıda Bulgaristan sınırına doğru giderek yükselen Yıldız Dağları, Kırklareli İli-Demirköy İlçesi sınırları içinde Mahya Dağı doruğunda, 1031 m. ye ulaşır. Dağların yükseklikleri Bulgaristan sınırları içinde azalarak alçak plato konumuna geçer.

Yıldız Dağları’nın Karadeniz’e paralel olarak uzanan yamaçları derelerle yarılarak vadilere dönüşür. Yamaçların kıyılara doğru inen yüzeyleri yumuşak engebelerle giderek alçalarak deniz seviyesinden biraz yüksek düz alanlar oluşturur. Kumsalların ardına kadar inen longoz ormanları, derelerin mansaplarında oluşan lagün göllerinin arkasında yetişmiştir. Longoz ormanlarının ardında yükselen arazilerde, önce –kuru orman- ve ardından yükseldikçe -nemli orman- olarak adlandırılan orman yapısı görülür. Dağların yamaçlarında yer alan köyler, kıyı ormanlarını kuşbakışı seyrederler. Kıyıda falez yükseltisinin üstüne yerleşen İğneada’nın güneyi ve kuzeyi kumsaldır.

İğneada Körfezi, Koru Burnu tarafından korunan oldukça geniş bir deniz alanını kapsar. Körfezin içinde Koru Burnu’nu güneye dönünce görünen balıkçı barınağı, balıkçılar ve denizciler için çok güvenilir bir ortam oluşturur. Balıkçılık mevsimi başladığında 5 m. lik sandaldan 50 m. boyunda gırgır gemilerine kadar sürüyle tekne limanı şenlendirir.

Bulgaristan sınırından itibaren başlayan kumsallar aralıklı olarak dereler ve kayalıklarla kesilerek, İstanbul Boğazı’na doğru uzanırlar. Bazılarının boyu 100-150 m. kadarken İğneada-Panayır Dere arasındaki kumsal yaklaşık 10 km. ye ulaşır. İğneada ile liman arasındaki kumsal da 5 km. kadardır.

Yıldız Dağları’nın güney eteklerinde İç Trakya’nın dağlara yaslanan yerleşimi Poyralı’dan sonra döne-dolaşa, yüksele-alçala giden yolumuz 35. km. ye varırken, biri 810 m. rakımda Jandarma Kule, diğeri de 640 m. rakımda Kadın Kule geçitlerini aşarak ilçemiz Demirköy’e ulaşır. Demirköy– İğneada arası da 26 km. boyunca önceki bölüme kıyasla daha tatlı eğimlerle ve sonunda longozların kenarından geçerek denize ve Limanköy’e varır.