facebook twitter

İklim

Yörenin iklimi Mayıs başından Ekim sonuna kadar çok güzeldir. Batı Karadeniz tipik yağışlı Karadeniz ikliminden oldukça farklıdır. Yazlar kurak geçer. Bölgenin yağış rejimi İç Anadolu’nun kuzey sınırını oluşturan dağların aldığı yağışla sınırlanmış gibidir. Yıldız Dağları’nın yüksek kesimlerinde denizden gelen nemli rüzgârlar kışın sis ve yağış getirirler. Yazın yağışsız geçen süre ortalama 75 gün kadar olur. Yazların kurak geçmesine karşın sonbaharda bazen tarıma engel olacak kadar yağış görülür. Rüzgârlar genellikle kuzeyden eserler ve kış mevsiminde saatte 80 km. hıza ulaştıkları olur. Karadeniz’in hırçın dalgalarının yükseklikleri böyle esintilerde 3-4 m. ye ulaşır.

İklime bağlı olarak gelişen bitki örtüsü oldukça zengindir ve ormanlık kesimler bitki örtüsünün büyük bölümünü oluştururlar. Deniz seviyesinden birkaç metre yükseklikte oluşan longoz ormanlarının ardında giderek yükselen arazide oluşan kuru ormanlar Yıldız Dağları’nın hem denizi gören hem de İç Trakya’ya bakan her tarafını kaplar. Eski kışlarda yağan kar, yerden iki ay boyunca kalkmazken giderek küresel ısınmaya koşut olarak artık en fazla iki hafta içinde eriyip gidiyor. Hem orman hem deniz yörenin oldukça nemli olabileceğini akla getirir ama devamlı esinti varlığı nemin olması gerekenden daha düşük kalmasını sağlar. Bu nedenle yazlar kuraktır.