facebook twitter

Demirköy Dökümhanesi

Dökümhane, Yıldız Dağları’nın her yerinde varlığından söz edilen demir madenlerinin somut göstergesidir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almaya karar vermesinin ardından başlayan büyük çaplı top dökümü çabalarının en yoğun olduğu bölgenin Demirköy olduğu söylenir. Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar ve araştırmalar, gerçekten de Demirköy’de zamanın tekniğine göre ileri düzeyde olduğu anlaşılan bir dökümhanenin ortaya çıkarılmasında yararlı olmuştur. Dökümhanede kazılar devam ediyor. Bölgede orman içinde yerel adlandırmaya göre “madden murcası” denen küçük maden ocakları kalıntılarına rastlanır. Yaklaşık yarım dönüm büyüklüğünde çayırlık alanlar halinde görülen murcaların bulunduğu yerlerde kömür ve demir curuflarına rastlayabilirsiniz. Muhtemelen bu küçük ocaklarda bol odun yakılarak topraktan çıkarılan ham demir madeni eritilerek küçük külçeler elde ediliyordu. Külçeler öküz arabalarıyla büyük dökümhaneye ulaştırılıp, tekrar eritilerek işlenip dökülmüş mamul parçalar haline getiriliyordu. Küçük maden ocaklarının benzerleri olarak odun kömürü elde edilen ocaklara yerel dilde “torluk” denmektedir. Günümüzde Çatalca’dan Kıyıköy’e kadar uzanan bölgede bu torluklar hâlâ odun kömürü elde etmek için kurulurlar.